Personeel

De Montessori Vereniging zet in op ontwikkeling. De ontwikkeling is gericht op een aantal pijlers:

  • Het aanstellen van een innovatiecoördinator op het gebied van onderwijskundige ontwikkelingen
  • Jaarlijks een onderwijskundig vernieuwende spreker uitnodigen op één van onze scholen waarbij een aantal plaatsen beschikbaar is voor gasten.
  • Bij aanpassingen aan ons onderwijs zorgen voor een goede PDCA-cyclus (Plan Do Check Act)
Op deze manier is de Montessori Vereniging een aantrekkelijke werkgever waar mensen willen werken en waar huidig personeel wil blijven werken.