Algemene ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste gezagsorgaan binnen de vereniging. De Algemene Ledenvergadering controleert het bestuur van de scholen. Het bestuur dat door de Algemene Ledenvergadering gekozen is, bereidt deze vergadering voor en zorgt voor alle noodzakelijke informatie die nodig is om deze controlerende rol goed uit te kunnen voeren. De ALV komt minimaal 1x per jaar bijeen.

ALV 13 juni 2024

Agenda ALV 13 juni 2024
Notulen Alv 4 JULI 2023 Concept
Montessori Vereniging Haarlemmermeer in 10 minuten
Bstuursverslag en Jaarrekening 2023 (onder voorbehoud van goedkeuring accountant)
Jaarrekeneing 2023 (onder voorbehoud van goedkeuring accountant)

 

ALV4 juli 2023. 
Agenda 4 juli 2023
Notulen ALV 2022
Montessori Vereniging Haarlemmermeer in 10 minuten 2023
Jaarverslag 2022

Alv 9 juni 2022
Agenda voor ALV van 9 juni 2022
Montessori vereniging Haarlemmermeer in 10 minuten 2021
Notulen_ALV_10 juni 2021
Jaarrekening 2021 na accountant controle

Alv 10 juni 2021
Agenda voor ALV van 10 juni 2021
Notulen_ALV 10 december 2020
Montessori vereniging Haarlemmermeer in 10 minuten 2020
Bestuursverslag en Jaarrekening MVH 2020


ALV 10 december 2020:
Agenda voor ALV van 10 december 2020
Notulen_ALV 18 Juni 2020


ALV 18 juni 2020:
Agenda voor ALV van 18 juni 2020.pdf
Notulen_ALV26 Nov 2019_Concept.pdf
jaarverslag en bestuursverslag 2019 (definitieve versie 25-05-2020).pdf
Montessori vereniging Haarlemmermeer in 10 minuten 2019.pdf

Notulen ALV:
Notulen_ALV6Jun2019_Def.pdf
Notulen ALV_14 juni2018.pdf

Oude stukken voor de ALV:
Ouderbijdrage 2020
Reglement Ouderbijdragen 19 11 2019.doc
Montessori vereniging Haarlemmermeer in 10 minuten 2018.pdf
Bestuursverslag en jaarrekening 2018 PWC