Algemene ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste gezagsorgaan binnen de vereniging. De Algemene Ledenvergadering controleert het bestuur van de scholen. Het bestuur dat door de Algemene Ledenvergadering gekozen is, bereidt deze vergadering voor en zorgt voor alle noodzakelijke informatie die nodig is om deze controlerende rol goed uit te kunnen voeren. De ALV komt minimaal 1x per jaar bijeen.