Gericht werken aan de Basis

Context

Ons onderwijs moet een solide basis voor de toekomst bieden. We onderscheiden bewust specifieke vaardigheden in taal en rekenen. Omdat deze basisvaardigheden effectief en betekenisvol op school geleerd kunnen worden. Onderzoek laat zien dat kinderen in Nederland steeds minder vaardig in deze basisvakken de basisschool verlaten. Door de basis bewust en explicitiet centraal te stellen dragen we onze steen bij aan het vergroten van de kansengelijkheid.

Beschrijving van het ontwikkelgebied

We zien taal en rekenen als basisvaardigheden voor al het leren. Bij taal gaat dat om lezen, schrijven, spreken, luisteren en taalverzorging. Bij rekenen gaat dat om rekenkundig redeneren, ordenen en waarde toekennen, structureren, verbanden leggen, beredeneren, ontwerpen en modellen maken.

Onze ambities 2022- 2026

We maken gebruik van onze montessoriwerkwijze om de doelen in het leggen van deze basis te behalen. Daarom formuleren we de volgende ambities:

-                 We hebben hoge verwachtingen

Vanuit de overweging van kansengelijkheid  biedt onderwijs kinderen de basis voor het leven. Hierbij steven wij als vereniging naar het behalen van 100% resultaat op referentieniveaus 1F voor taal en rekenen, voor alle kinderen. Voor de gevorderde niveaus (S en 2F) hanteren we een hoge lat die we relateren aan onze populatie.

-               We bieden passend onderwijs

Ons onderwijs is zo passend mogelijk voor iedere leerling. Bovendien werken wij binnen de Haarlemmermeer actief mee aan het verzorgen van passend aanbod voor alle kinderen in onze regio. Immers, ieder kind is uniek. Van hieruit hebben wij aandacht voor ieders kwaliteiten, leermogelijkheden en kwetsbaarheden. Om te voorzien in wat we kunnen en doen voor kinderen die meer aandacht nodig hebben, is er een actueel School Ondersteuning Profiel (SOP) in gebruik.

-                 We verbeteren ons aanbod voor meer- en hoogbegaafden

We hebben binnen onze scholen inmiddels een goed beeld van kinderen die vallen onder de noemer meer- en hoogbegaafd. Ook  hebben we een passend aanbod binnen de vereniging voor deze kinderen. Het is onze ambitie om verder te groeien in dit aanbod en de begeleiding.

-                 We werken continue aan leerkrachtvaardigheden rondom houding, kennis en vaardigheden

Om onze gestelde ambitie en doelen te bereiken zijn we ons actief aan het scholen. Op deze manier vergroten we onze didactische en pedagogische  kennis rondom het verwerven van taal en rekenvaardigheden en houden we die actueel.