Ouders

We vinden het belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij de school van hun kind. Initiatieven op dit gebied stimuleren we daarom van harte. Daarnaast willen we die betrokkenheid van ouders ook inzichtelijk maken. Van de initiatieven die gericht zijn op de ouderbetrokkenheid verwachten we dat deze bijdragen aan:

  • Weten waar je voor kiest als je voor ons kiest
  • - Aanvullende werking school en ouders
  • - Partnerschap tussen ouders en school in de ontwikkeling van kinderen