Adaptief en innovatief onderwijs

  • Het aanstellen van een innovatiecoördinator op het gebied van onderwijskundige ontwikkelingen
  • Jaarlijks een onderwijskundig vernieuwende spreker uitnodigen op één van onze scholen waarbij een aantal plaatsen beschikbaar is voor gasten.
  • Bij aanpassingen aan ons onderwijs zorgen voor een goede PDCA-cyclus (Plan Do Check Act)