Vervangingspool


RTC De Beurs voor vervangers

De schoolbesturen in Haarlemmermeer en Kennemerland werken sinds 1 maart 2016 samen in RTC De Beurs om hun vervangingen te regelen. Door deze samenwerking hebben vervangers zicht op regelmatig werk bij de aangesloten schoolbesturen en bij goed functioneren zelfs zicht op een reguliere baan!

Vervangers hebben dus de mogelijkheid om met één sollicitatie bij RTC De Beurs een groot deel van de scholen in onze regio te leren kennen. Daarnaast is het natuurlijk heel waardevol om zo te ervaren op welke plek (schooltype, klas, vorm van onderwijs) jij je als vervanger goed voelt.

Gezamenlijke vervangingspool

Alle deelnemende besturen werken met een gezamenlijke vervangingspool. In deze pool staan alle vervangers en oproepkrachten die bij de scholen en besturen bekend zijn.

De vervangingspool bestaat uit een vaste schil van vaste medewerkers die in dienst zijn bij een van de besturen of vaste medewerkers die aanvullend op hun dienstbetrekking invalwerk willen doen. Alle vervangingen verlopen via de pool van het RTC. Op basis van geschiktheid en beschikbaarheid kiezen we de meest passende vervanger. Dit wordt door 'matchers' gedaan. Zij regelen naast de vervanging ook de administratie met de werkgever.

Voor meer informatie en sollicitaties voor de vervangingspool kun je terecht bij administratie@montessori-haarlemmermeer.nl