Leren in samenhang

  • We herkennen mogelijkheden om vakken te combineren en te laten versmelten
  • We groeien naar jaarlijks twee thema’s waarbij kinderen hun geleerde kennis in een complexe omgeving kunnen toepassen
  • We maken het leren van kinderen en de leervraag van kinderen inzichtelijk en volgbaar