Hier kunt u bestanden vinden die  binnen de Montessori Vereniging Haarlemmermeer worden gebruikt en die van toepassing zijn op beide scholen.

Bestuursverslag en jaarrekening 2018

Schorsen en verwijderen MVH 2014

Klachtenregeling MVH

Statuten Montessori Vereniging Haarlemmermeer 12 10 2017

Reglement Ouderbijdragen