Ik werk in een vitale sector, kan ik dan mijn kind naar school brengen?

Ja, daar gaan we voor zorgen. We zorgen voor de opvang van de kinderen van ouders die werkzaam zijn in vitale sectoren. Welke beroepen dat zijn kunt u lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen. Als u hiervan gebruik moet maken, neem dan contact op met de school van uw kind.

Mijn kind zit in groep 8, gaat de centrale eindtoets wel door? 

Nee de eindtoets is afgelast. Het advies van de leerkracht is leidend. Welke gevolgen dit gaat hebben voor individuele gevallen is nu nog onduidelijk. De groepen 8 krijgen hierover zo snel mogelijk informatie.


Wat kan ik doen om mijn kind thuis goed aan het schoolwerk te krijgen?

Deze vraag verwachten we dat meer mensen zullen hebben. School is heel anders dan thuis. Het kan helpen om in ieder geval zelf een ritme in de dag aan te brengen en dat ook met de kinderen te doen. Het thuiswerk kan helpen om een planning te maken. Het helpt ook als u mee doet.