Stimuleren tot zelfstandigheid
Het idee dat een kind leert op zijn eigen wijze en vooral gestimuleerd moet worden om te groeien naar zelfstandigheid is de basis van het onderwijs van Maria Montessori.

Op onze drie basisscholen in Hoofddorp
begeleiden wij de kinderen op deze wijze in hun groei.

Zelfstandig en verantwoordelijk
Belangrijkste uitgangspunt in het Montessorionderwijs is dat het kind in staat gesteld wordt zich te ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid, dat het leert verantwoordelijk te zijn voor het eigen handelen en mede-verantwoordelijkheid leert dragen voor zijn omgeving. Hierin worden de kinderen gedurende 8 jaar individueel begeleid en krijgen ze een diversiteit aan materiaal aangedragen dat de verschillende vaardigheden helpt ontwikkelen. Daarnaast is er veel ruimte voor de ontwikkeling van creativiteit en expressie.

Voor de goede orde: Montessori-leerlingen leren gewoon lezen, schrijven, rekenen en alle andere vakken die op het verplichte basisonderwijs-programma staan. De wijze van aanbieden verschilt alleen. De Montessorischool kent een onder-, midden- en bovenbouw waarin kinderen van verschillende leeftijden samenwerken.

Montessori-onderwijs biedt dan ook een prima basis voor het voortgezet onderwijs. Kijk voor meer informatie over dit type onderwijs eens op www.montessori.nl

Laatste Nieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

Agenda

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Uit het fotoboek

verkeer1 m_DSC_3037
RWF_7510_small m_DSC_2708